Nieuws

LeiderschapsLab - Christelijk Lyceum Veenendaal

29 november 2018

Een ingrijpend (ver)nieuwbouwtraject, MAAtwerk, 80-20 onderwijs, pedagogisch tact, professionele leergemeenschappen, … . Het Christelijk Lyceum Veenendaal is volop in ontwikkeling .
Sinds vandaag prijkt het bordje ‘LeiderschapsLab’ naast de voordeur van de school. Hiermee laat de schoolleiding zien dat ze zichtbaar bezig is met de ontwikkeling van de school en zichzelf als professional. Kortom, dat het Christelijk Lyceum –op alle niveaus- een lerende school is.

Karin Wouters, directeur Onderwijs, licht toe:
‘Hier op school zijn we met elkaar voortdurend op zoek naar een verdere verbetering van ons onderwijs. Dit geven we ook echt samen vorm. Dat vraagt om een grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en personeel, maar ook om voorbeeldgedrag vanuit ons als schoolleiding. Bij de schoolontwikkelingen onderzoeken we de leiderschapsvraagstukken die er achter liggen, zoals ‘wat vraagt een onderwijskundige verandering van mij als afdelingsleider?’
Ik vind het van groot belang dat de afdelingsleiders deze ruimte voelen maar ook zelf nemen en dat we hierover het gesprek blijven aangaan met elkaar.’
De Kernwoorden in een lerende school zijn autonomie, competentie en relatie.

Wil je meer weten over de schoolleiders achter dit LeiderschapsLab of het ontwikkeltraject dat ze volgen? Sluit je aan bij SRVO en schrijf je in.

Naar nieuwsoverzicht