Veelgestelde vragen

 • Beroepsstandaard

 • 1. Hoe krijgt de beroepsstandaard een plek in het register?

  Het fundament van het register voor schoolleiders wordt gevormd door de Beroepsstandaard Schoolleiders VO. Deze standaard beschrijft wat de beroepsgroep vindt dat een schoolleider moet kennen, kunnen en doen. Hij is tot stand gekomen in nauw overleg met het veld: ongeveer 1.000 schoolleiders hebben meegepraat, meegedacht en mee-ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een herkenbare standaard, die een goede basis vormt voor de beroepsbeoefening en een vertrekpunt is voor schoolleidersopleidingen. Ook voedt de standaard het overleg met de overheid en de sociale partners.

  De standaard is bewust geschreven vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Het is een hulpmiddel om richting te geven aan de professionaliseringsbeweging; een hulpmiddel dat de komende jaren door de beroepsgroep verder zal worden ontwikkeld.

 • 2. Wat is de Beroepsstandaard Schoolleiders VO?

  De beroepsstandaard vormt de basis van het register en geeft inzicht en antwoord op de volgende vragen:

  • Wie is er schoolleider?
  • Wat zijn relevante competenties voor de schoolleider?
  • Welke concrete kennis en vaardigheden worden van een schoolleider verwacht?
  • En welk professioneel gedrag mag van een schoolleider worden verwacht?
 • Over het register algemeen

 • 1. Voor wie is het Schoolleidersregister VO bedoeld?

  Onder schoolleider wordt verstaan: een functionaris die een integrale verantwoordelijkheid heeft in een onderwijsorganisatie. Hiertoe behoren in elk geval:

  • Rectoren/conrectoren/directeuren/ adjunct-directeuren en leden van centrale directies
  • Schoolleiders met een aanstelling in een directieschaal (meestal salarisschaal 12 t/m 16)
  • Teamleiders
     
 • 2. Is inschrijving in het register verplicht?

  Nee, inschrijving is niet verplicht. Om richting te geven aan de eigen ontwikkeling is het voor schoolleiders wel raadzaam om zich te registreren en daarmee gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden en deze zichtbaar te maken via het register.

 • 3. Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving bij het Schoolleidersregister VO?

  Nee, aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

 • 4. Bij het schoolleidersregister VO ligt de nadruk op professionele ontwikkeling. Wat houdt dat in?

  Het register is van de beroepsgroep zelf en die heeft er voor gekozen om een register te ontwikkelen om de kwaliteit en professionalisering van de schoolleiders te waarborgen.

 • 5. Wat is het verschil tussen formeel en informeel leren precies?

  Formeel leren vindt plaats in een georganiseerde vorm, door middel van opleidingen en trainingen waarbij na afloop ook een diploma/certificaat wordt uitgereikt.
  Informeel leren gaat buiten de gestandaardiseerde vormen van onderwijs, trainingen of cursussen  om, zoals intervisie, collegiale consultatie, instructie van een collega of zelf informatie opzoeken en uitproberen.

 • Registratie en herregistratie

 • 1. Wat houdt het registreren precies in?

  Voor registratie is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt via de site en de gevraagde persoonsgegevens invult. Hiermee maakt u een persoonlijk account aan. U kunt dan ook de zelfscan invullen om beter zicht te krijgen op de eigen ontwikkelbehoeften. Het resultaat wordt getoond op uw account. Er wordt gewerkt aan het formuleren van eisen voor de herregistratie waarmee de vereiste kennis en bekwaamheden kunnen worden aangetoond

 • 2. Hoe weet ik of ik geregistreerd ben?

  Als u zich heeft ingeschreven krijgt u via de site een bevestiging.

 • 3. Waar moet ik aan voldoen voor herregistratie?

  Op basis van de beroepsstandaard worden de vereisten voor (her-)registratie geformuleerd. Dit wordt het komende jaar uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar het aanbod van opleidingsinstituten, huisacademies van schoolbesturen, en EVC-aanbieders dat aansluit op de competenties die voor de schoolleider van toepassing zijn.