Publicaties per thema

Hieronder vindt u relevante publicaties voor schoolleiders in het vo. Deze zijn ingedeeld naar de zeven professionaliseringsthema’s uit de kennisbasis van SRVO. Klik op de link om naar de website te gaan waar u de pdf kunt openen.

Diversiteit

Inrichten van het (toekomstig) onderwijs

 • Ruim baan voor leraren
  (Onderwijsraad) Dit rapport introduceert een nieuwe kijk op het lerarenberoep met ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur.
 • Ontdek de ruimte. Ruimte in regels in het vo
  (Ministerie van OCW) 
  Deze brochure toont de ruimte in wet- en regelgeving is t.a.v. onderwijstijd, onderwijsinhoud, inspraak en verantwoording.
 • Ict-gebruik in het onderwijs 2018 
  (Kennisnet, KBA Nijmegen) In 2018 vulden ruim 4.000 leraren, bestuurders en schoolleiders uit het po, vo en speciaal onderwijs deze vragenlijst in.
 • Verminderen werkdruk met ICT
  (Kennisnet, PO-Raad) Wat kunnen schoolteams doen om werkdruk te verminderen, eventueel met hulp van ict?

Kwaliteitsontwikkeling

Leiding geven aan verandering

 • Een krachtige rol voor schoolleiders
  (Onderwijsraad) Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit. De nadruk is steeds meer komen te liggen op het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs en het bieden van een goede werk- en leeromgeving aan leraren. Lees hier de reactie van Minister Slob.
 • Functionele scheiding bestuur. Toezicht in de praktijk
  (Onderwijsinspectie) Is er wel sprake is van voldoende controle en evenwicht bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht in het funderend onderwijs?
 • World development report 2019
  (Worldbank) 
  Dit jaarrapport van de Wereldbank gaat over de invloed van de technologische ontwikkelingen op arbeid.
 • Kenniskaart Professionele leercultuur
  (Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs)
   Om optimaal ruimte te bieden aan de professionele ontwikkeling en inzetbaarheid, is op scholen een cultuur nodig waarin leren, ontwikkelen en kennisdeling centraal staat.
 • The One Type of Leader Who Can Turn Around a Failing School
  (Harvard Business Review) Dit onderzoek naar 411 schoolleiders in Engeland onderscheidt vijf leiderschapsstijlen: Accountant, Architect, Filosoof, Soldaat en Chirurg. De stijl van de Architect richt zich op de lange termijn en geeft de beste schoolresultaten, al is deze stijl in het begin onopvallend en ondergewaardeerd.

Persoonlijk leiderschap

Regie en strategie

Verbinden met de omgeving

Ken je interessante publicaties? Laat het ons weten via info@schoolleidersregistervo.nl